I Folkehelseinstituttet si siste risikovurdering, datert 21. april, går det fram at det fagleg sett er forsvarleg å redusere karantene tida frå 14 til 10 dagar. Dette har likevel ikkje ført til endringar i Covid-19-forskrifta. For fiskeflåten vil ein reduksjon vere ein stor fordel og gjere mannskapsbyta lettare, skriv Fiskebåt i eit brev til Helse- og omsorgsdepartementet.

 

Risikovurdering

I rapporten frå Folkehelseinstituttet står det følgande;

«Det kan se ut til at det meste av smitteoverføring skjer fra et par dager før innsykning til noen dager etter. Ved karantene skal man nettopp forebygge smitte før de smittede forstår at de er smitteførende. Karantene er imidlertid kostbart ved at det tar ut mennesker fra arbeidslivet. Gjennom epidemien har flere titusen mennesker vært i karantene i 14 dager hver, men et mindretall av dem har vist seg å være smittet.

 

Det er derfor nødvendig å kritisk vurdere karanteneperioden. Den avhenger av inkubasjonstida, som i de fleste tilfeller er 4-6 dager og sjeldent over 8-9 dager. Dersom en smittekontakt i utgangspunktet har 15 % risiko for å være smittet, vil denne risikoen ha sunket til under 1 % dersom smittekontakten ennå ikke er blitt syk ti dager etter siste kontakt. Det er altså lite å vinne på å ha 14 dager framfor 10 dagers karantene.» (vår

utheving.)

 

Stadige førespurnader

Fiskebåt får stadig førespurnader frå medlemmar om karanteneforskriftene og dei utfordringar det fører med seg i samband med mannskapsbyte. Då smitteverntiltaka blei innført 12. mars førte dette til ein uoversiktleg situasjon som saman med endringar i flytrafikken førte til vanskar i samband med mannskapsbyte.

 

Les også;

-Lokale regler må ikke hindre samfunnsfunksjoner

Ber om avklaring rundt karanteneregler

 

Under Korona - samleside finn du alle koronarelaterte saker.