Den samlede verdien på omsetningen av torsk, hyse, sei, skalldyr og annet i Råfisklagets distrikt passerte i uke 52 hele 13 milliarder kroner. Dette er 300 millioner kroner opp fra forrige toppnotering på 12,7 milliarder i 2018, skriver Råfisklaget i en pressemelding. 

Det var hele 6 200 ulike fartøy som sørget for mer enn 146 900 enkelteveranser i Råfisklagets distrikt i 2019. 

Norges Råfisklags distrikt strekker seg fra og med Nordmøre til og med Finnmark, og torsk er den desidert viktigste enkeltarten. Verdien av torsk utgjorde vel 7,9 milliarder kroner i 2019.