Forskerne har sett på hvordan økosystemet ville bli påvirket dersom 10, 50 eller 90 prosent av yngelen til torsk, sild og hyse brått skulle dø. 

Forskningssjef Erik Olsen sier til nettsiden at det er realistisk at mellom 10 og 15 prosent av torskeyngelen vil dø i et oljeutslipp i norsk farvann.  Ifølge forskerne er hyse og sild er enda mer sårbare for olje enn hva torsken er.

– Frem til nå har man antatt at et oljeutslipp ville ha en forbigående effekt, og at økosystemet ville gå tilbake til en normaltilstand etter 10-15 år. Våre funn viser tvert imot at økosystemet fortsatt vil være påvirket 50 år etter et oljeutslipp. Vi ser tydelige effekter på både enkeltarter og artssamfunn, og vi ser at fiskeriene endres, sier Olsen.

Sild rammes ekstra hardt 

Forskerne simulerte flere ulike scenarioer, men uansett hvilket de brukte, så ble rekrutteringen til bestandene av hyse og sild sterkt påvirket.

Hysen reagerte kaotisk, med store svingninger opp og ned fra år til år, mens silden reagerte konsekvent negativt. 

Føre-var 

– Når vi ser hvor langvarige, negative konsekvenser en slik hendelse kan ha i et økosystem, så viser det med all tydelighet hvor viktig det er å være føre-var, sier Olsen.

Her kan du lese hele saken på HI sin nettside.