- Det er veldig gledelig at det var et godt fiske i 2019, og at vi nå har fått en vurdering av bestanden fra Havforskningsinstituttet som gir rom for å øke totalkvoten i 2020. Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til estimatet av bestanden på norsk sokkel i Barentshavet. Vi har derfor fastsatt en totalkvote for 2020 som skal sikre et bærekraftig uttak av snøkrabbe neste år, samtidig som den bidrar til økt stabilitet i uttaket i årene fremover, sier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik i en pressemelding.

Fiskebåt hadde gjerne sett at kvoten ble som havforskerne sitt råd på 5 500 tonn. Departementet har innvitert Fiskebåt, Norges Fiskarlag, direktoratet, Sjømat Norge og Havforskningsinstituttet til et dialogmøte den 20. januar.

- Vi kommer trolig til å ha et medlemsmøte i forkant av dette, sier avdelingsleder i Fiskebåt, Tor Are Vaskinn.

Ifølge Nesvik skal departementet fortsette å følge utviklingen i dette fiskeriet i tett dialog med næringen og forskerne.

- Havforskningsinstituttet har de to siste årene gjennomført egne tokt på snøkrabbe. Disse toktene har styrket kunnskapsgrunnlaget. Det vil derfor være høyt prioritert fra vår side å fortsette med disse toktene, sier Nesvik.

Det er avsatt 20 tonn av totalkvoten til forskningsformål i 2020.

Les også;

Nytt snøkrabberåd fra HI

Fiskebåt ber om økt snøkrabbekvote