For hunnkrabber er kvoten fastsatt til 120 tonn. Dette er det samme nivået som i 2020. Minstemålet på 130 millimeter skallengde for både hankrabber og hunnkrabber videreføres, skriver Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding.

Kvotene gjelder for det regulerte området øst for 26°Ø i Finnmark.

Fiskeridirektoratet har gjennomført en skriftlig høring om reguleringene for fisket etter kongekrabbe i 2021. Endelig forskrift for dette fiskeriet fastsettes før årsskiftet.