Ifølge forskerne har snøkrabben spredd seg nord- og vestover i Barentshavet og finnes i 2019 trolig i alle egnede leveområder på norsk sokkel, men det er foreløpig vanskelig å forutse hvilke områder som vil oppnå fangstbare tettheter av snøkrabbe; det er avhengig av faktorer som, dyp, temperatur og tilgjengelig mat, skriver HI i sitt kvoteråd for neste år.

Her kan du lese hele kvoterådet fra Havforskningsinstituttet.