- Det er mye innen politikken som skjer som har innvirkning på hvordan fiskeflåten blir i framtiden og hvordan vi kan utøve fisket. Vi prøver derfor å legge opp til en debatt om tema som medlemmene er opptatt av, sier styreleder Marius Ytterstad. 

 

Regjeringens forslag

I sommer la regjeringen fram sitt forslag til det som skal være et nytt og enklere kvotesystem for fiskeflåten. Behandlingen i Stortinget er nå i gang, og er ventet å avsluttes rundt påsketider.

Til å innlede i debatten om fiskekvotene kommer Ola Honningdal Grytten, professor ved Norges Handelshøgskole, Ole Martin Andreassen, advokat, Sands og Carina Esaiassen, senior rådgiver i Macom.

- Bredden blant innlederne gjør at vi får belyst problemstillingen på en god måte. For næringsutøverne er det viktig at vi har stabile rammebetingelser som gir forutsigbarhet, sier Ytterstad.

 

Klima og vindkraft

I tillegg til kvotemeldingen har årsmøtet effekter av klimautfordringene på dagsorden i tillegg til vindkraft.

- Det har vært stor motstand mot å etablere vindkraft på land, men det er også utfordringer med å flytte turbinene til havet. Dette ønsker vi å få belyst på årsmøtet, sier Ytterstad.

 

DAGSORDEN ÅRSMØTET I FISKEBÅT NORD

28. OG 29. NOVEMBER 2019

Torsdag 28. november:

 

Kl. 0900                      Sak 1 Åpningstale ved styreleder Marius Ytterstad

 

                                               Hilsningstaler

                                               Åpning ved ordfører

 

Kl. 0915                      Sak 2 Konstituering:                    A. Valg av tillitspersoner

                                                           B. Navneopprop

                                                           C. Forretningsorden

                                                           D. Dagsorden for møtet

 

Kl. 0930                      Sak 3 Kvotemeldingen – konsekvenser for flåten

 

Innledere: Ola Honningdal Grytten, professor ved Norges Handelshøgskole 

                 Ole Martin Andreassen, advokat, Sands

                 Carina Esaiassen, senior rådgiver, Macom

 

Kl. 1015                      Kaffepause - minimesser

 

Kl. 1045                      Sak 3   Fortsatt

                                   

Kl. 1215                      Sponsorer

                        

Kl. 12.30                     Lunsj

 

Kl. 13.30                     Sak 4 Klima, miljø og tiltak

 

  • Er det klimakrise i havet og hva skjer fremover?
  • CO2 avgift
  • Coolfish

                                               

                                   Innledere:        Sigrid Lind, forsker, Havforskningsinstituttet

                                                           Maria Fossheim, forskningssjef, Havforskningsinstituttet

                                                           Audun Maråk, adm.dir, Fiskebåt

                                                           Armin Hafner. Professor, NTNU

 

Kl. 1500                      Kaffepause

 

Kl. 1500                      Sak 4  fortsatt

 

Kl. 1630                      Avslutning første dag

Kl  1930                      Middag

Fredag 29. november: 

 

Kl. 0900                      Sak 5 Vindkraftverk på fiskefelt

 

Innledere:        Christina Kvamme, Senioringeniør NVE

Stein Lyder, reder Hammerfest

Eva Husby, ordfører Hasvik

            

Kl. 1030                      Kaffepause

 

Kl. 1045                      Sak 6   Styrets beretning for 2018/2019

                                   Sak 7   Regnskap for 2018 med revisjonsberetning

Sak 8   Fastsettelse av godtgjørelser 

                                   Sak 9   Valg

Kl. 1200                      Sak 10 Avslutning