Det er Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF) som omtaler rapporten på sin nettside.

- Fokus på sosial bærekraft i norsk sjømatnæring blir stadig større. Og skulle det forekomme tilfeller der kravene til sosial bærekraft ikke er fulgt, er kontrollsystemene og sanksjonsmulighetene på plass, sier Nofima-forsker Bjørg Helen Nøstvold til FHF.

Sosial bærekraft

Hun har ledet forskningsprosjektet «Sosial bærekraft i norske fiskerier – utvikling og bærekraft i flåte og industri», der Nofima, Fafo og Universitetet i Stirling på oppdrag fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF) har dokumentert tilstanden i norsk fiskerinæring når det kommer til sosial bærekraft. 

De siste 20 årene har det kommet stadig flere initiativer for sertifisering knyttet til miljømessig bærekraft. Kundene, først og fremst supermarkedene, har i senere år begynt å etterspørre dokumentasjon også av sosial bærekraft. Næringen har ikke hatt noen dokumentasjon på dette og ønsket gjennom FHF å få gjennomført dette prosjektet.

Utfordringer

Ifølge Nøstvold finnes det utfordringer også i norsk sjømatindustri når det gjelder ansattes sosiale rettigheter og behandlingen de får på enkelte arbeidsplasser, men at det kontinuerlig blir jobbet med forbedringer.

Rapporten er utarbeidet med grunnlag i intervjuer med utenlandske kjøpere, norske kontrollmyndigheter, og representanter for norske arbeidskriminalitetssentre (A-Krim), statistikker, referansegruppe og arbeidsmøter med representanter fra både flåte og industri, arbeidstakere og arbeidsgivere.

Her kan du lese hele rapporten; Dokumentasjon på sosial bærekraft i norsk fangstbasert fiskerinæring

Engelsk versjon; Social Sustainability in Norwegian Fisheries - Evolution and Resilience in Fleet and Industry