Norges Fiskarlag har klientansvaret for de norske sertifiseringene i henhold til MSC-standarden, og etter planen skulle sertifikatene for torsk og hyse fanget innenfor 12 nautiske mil etter planen gå ut på dato 26. april, uten at nye sertifikater foreligger.

 

Les også;

Tap av MSC-sertifikater

 

Torsk og hyse fisket utenfor 12 nautiske mil var nå på sluttstreken av sertifiseringsprosessen, og nye sertifikater var i rute til å ta over 27. april. Fiskarlaget har imidlertid nå blitt gjort kjent med at en formell protest har blitt levert inn til MSC, hvor DNVs sertifiseringsavgjørelse påklages. Protesten ligger nå inne hos MSC hvor en «independent adjudicator» vil vurdere om protesten oppfyller formalkrav til å bli vurdert videre. Fram til da er ikke Fiskarlaget eller DNV blitt gjort formelt kjent med protestens innhold eller avsender.

Dette endrer på det som skjer med sertifikatene førstkommende mandag, 26. april. For å gi tid til å behandle protesten, har MSC nå rutinemessig innvilget søknad om utsettelse av dagens sertifikat på torsk. Dette sertifikatet inkluderer også fiske innenfor 12 nautiske mil, noe som medfører at all torsk nord for 62 grader fremdeles har sertifikat etter 26. april. Dette er imidlertid høyst midlertidig; søknaden er kun innvilget for en uke av gangen inntil protestsaken er løst. Aktørene må derfor være forberedt på at sertifikatet innenfor 12 nautiske mil når som helst kan falle bort på kort varsel i de neste ukene eller månedene.

MSC innvilget ikke tilsvarende utsettelse på det gamle sertifikatet for hyse. Den innleverte protesten gjelder kun torskefiskeriet. Hyse får dermed et nytt sertifikat for fiskeriet utenfor 12 nautiske mil neste uke, og fiskeriet innenfor 12 nautiske mil er dermed ikke lenger sertifisert, som tidligere forespeilet. Her ber vi om at alle aktører i verdikjeden sørger for å ta hensyn til dette i sin sporbarhet og i tråd med sine eventuelle Chain of Custody avtaler med MSC.

 

Oppsumert:

  • Torsk fanget både innenfor og utenfor 12 nautiske mil beholder sertifikatet på ubestemt tid etter 26. april. (forlenges en uke av gangen)
  • Hyse fanget innenfor 12 nautiske mil f.o.m. 27. april, beholder ikke sertifikatet. Nytt sertifikat blir utstedt for hyse utenfor 12 nautiske mil (dagens sertifikatnummer for hyse beholdes).

-Når det gjelder status og mulige fremtidige utfall for protestsaken for torskefiske utenfor 12 nautiske mil vil Fiskarlaget eventuelt kunne uttale seg nærmere når vi har blitt forelagt saken fra MSC, opplyser seniorrådgiver Tor Bjørklund Larsen som er fagansvarlig og arbeider med sertifisering i Norges Fiskarlag.