Den kraftige veksten i investeringer de siste årene forklares med en kombinasjon av generelt høy lønnsomhet, utvikling mot større og enheter (strukturkvoteordningen), mer avanserte og dyre fartøy og myndighetenes miljøpolitikk.

Flere faktorer

I tillegg kommer svak krone (høy lønnsomhet i norske kroner) og lav rente / lav finansierings-kostnad. Framover er det vekst knyttet til enkelte svært store fartøy samt økende fokus på reduserte utslipp for kystfiskeflåten.

Ifølge rapporten forventes det tiltakende investeringer fra og med 2019, drevet av en del veldig store havfiskefartøy og omstrukturering av kystfiskeflåten.

 

Bekymret

Flere aktører i næringen har blitt intervjuet i forbindelse med arbeidet med rapporten. Flere av de uttrykker bekymring for om kombinasjonen av lav rente, høye kvotepriser, investeringsvillige fiskeredere og utlånsvillige banker kan bidra til et ikke-bærekraftig gjeldsnivå, heter det i rapporten.

 

Her kan du lese hele rapporten fra NORCE.