Kvoterådet på 150 000 tonn er mer enn en dobling fra 2019 da rådet var på 70 000 tonn.  I midten av november samlet en internasjonal gruppe rekeforskere seg på Havforskningsinstituttet i Tromsø, for å gjøre bestandsvurdering av rekebestandene rundt Nord-Atlanteren. Forskerne fant ut at bestanden i Barentshavet har en klar framgang, men et uklart moment er hvordan en dobling av rekekvoten vil slå ut på prisen. Siden årtusenskiftet har fallende rekepriser og godt alternativt fiske ført til at rekefangstene har avtatt.

Her kan du lese hele saken på Havforskningsinstiuttet sin nettisde.