Torsdag 8. september måtte de derfor til havn for å losse store deler av «fangsten» etter å ha satt en nedslående rekord.

-Gjenstående og dumpede snurrevadtau er tatt opp i slike mengder at det til slutt ikke var mer dekksplass igjen på det 64 meter lange opprenskingsfartøyet Vikingbank, skriver Fiskeridirektoratet på sin nettside.

 

Informasjon fra fiskere

Selv om lagring av snurrevadtau i havet er et pågående tema, har opprenskingsfartøyet ikke rørt noe av det som er avmerket. Det store funnene er en blanding av tilfeldigheter og informasjon fra fiskere som har anvist områder hvor disse tauene har ligget over tid, og vært til frustrasjon og plage i andre fiskerier.

Seniorrådgiver i Utviklingsseksjonen i Fiskeridirektoratet, Gjermund Langedal, sier at det er funnet av snurrevadtau som er viklet sammen med liner, teiner eller garn. Det har også  vært betydelig fangst av trålwirer. 

 

Toktet fortsetter 

Vikingbank fortsetter toktet videre mot garn- og blåkveitefeltene. Noe av dette skal leveres tilbake til eierne og noe skal til gjenvinning gjennom Nofir AS når toktet avsluttes i Ålesund.