Derimot er fartøyene pliktige til å rapportere om tapte redskaper, slik at det blir lettere for Fiskeridirektoratet å finne de, når de er på sine årlige ryddetokt.

Trolig er det enkelte som har håp om å finne igjen tapte teiner senere, og derfor ikke rapporterer inn med en gang. Nå er det bare en måned igjen til det blir stopp i fangsten, og det kan derfor være greit med en «vareopptelling».

Når det gjelder fangsten, så er det per nå tatt 5036 tonn med snøkrabbe. Dagsfangstene for hele flåten har gått betydelig ned de siste dagene, noe som trolig skyldes trolig at flere fartøy er, eller har vært, inne for å levere fangst. Prognosen er fortsatt at hele kvoten vil være oppfisket til stoppen 1. juli.