Endelig totalkvote (TAC) vil bli fastsatt etter at det er gjennomført et nytt forskningstokt denne måneden. I henhold til Smutthullavtalen skulle Norge få overført 25 641 tonn, men den norske kvoten er begrenset til tilgjengelig kvantum, som er sammensatt av den norske andelen på fem prosent av TAC, kvoteoverføring fra EU på 1679 tonn og 6350 tonn gjennom Smutthullavtalen. Til sammen gir dette Norge en kvote på 19 119 tonn.

Kvoten er lav og Fiskebåt avventer endelig TAC før vi tar stilling til hva vi skal anbefale i forhold til reguleringene . Fiskebåt har likevel bedt Nærings- og fiskeridepartementet om at det blir innført en kvotebytteordning internt i flåten.