Jan Roger Lerbukt var innstilt som nestleiar av valkomiteen, men det blei likevel reist benkeforslag på Roger Hansen til denne posisjonen. Mellom anna avtroppande styreleiar i Råfisklaget, Johnny Caspersen åtvara mot å trekke inn konflikten i Fiskarlaget i Råfisklaget sitt årsmøte.

Rolf Guttorm Kristoffersen blei valt til ny styreleiar av eit samrøystes årsmøte.