Statsråden seier til NRK at dette er den viktigaste energi- og industriplanen som er lagt fram på lang tid. Ifølge Bru vil dei første tildelingane av skje tidleg neste år og det vil ikkje bli gitt offentleg stønad til botnfaste vindkraftverk. Flytande havvind vil derimot få støtte frå Enova.

Regjeringa opna i fjor for utbygging av Utsira nord og Sørlege Nordsjø II. Eit av måla med den norske vindkraftpolitikken, har vore å legge til rette for at norske eksportbedrifter skal kunne vokse.

I rapporten "Blått hav, grønn fremtid" trekker regjeringa fram sentrale punkt i regjeringa sin havpolitikk og utviklinga i havnæringane.

Fiskebåt følgjer nøye med på planane, og har tidlegare uttrykt skepsisk til at det ikkje er tatt omsyn til fiskeriinteressene.