Beslutningen innebærer at besetningsmedlemmer som er tredjelandsborgere (de som ikke er EØS-borgere) og som reiser i Norge på sjømanns-ID ikke har lov til å forlate kaiområdet. Beslutningen om å gjeninnføre landlovsnekt ble tatt 30.juli.

Fiskebåt har vært i kontakt med Troms Politidistrikt og fått bekreftet informasjonen. Landlovsnekt gjelder utenfor kaiområde. 

Mannskapsbytter skal ifølge Politiet gå som tilnærmet normalt, men de oppfordrer som tidligere at mannskapsbytter utføres ved at tredjelandsborgere/utlendingar fraktes direkte fra/til båt til/fra flyplassen.

Ved behov for mer utfyllande informasjon eller konkrete spørsmål kan en ringe kommunikasjonsavdelingen hos Troms Politidistrikt på tlf  77  79 60 00.