Rådene gis derfor med basis i trender fra toktindekser eller indekser på fangst per enhet innsats (CPUE). I flere tilfeller benytter ICES en føre-var buffer på minus 20 prosent, det vil si at de multipliserer kvoterådet med 0,8. ICES gjør dette fordi de ikke vet om bestandene er på bærekraftige nivå. ICES har regler for hvor ofte de kan benytte slike buffere, basert på generelle konklusjoner fra simuleringer av hva som viser seg å være bærekraftig. 

 

Vassild i norske farvann

ICES anbefaler i henhold til føre-var tilnærming en totalfangst på inntil 10 271 tonn for hvert av årene 2022 og 2023, opp ett tonn fra forrige råd. Bestanden gjennomgikk en metoderevisjon i 2020, der de bestemte å kjøre toktindeksen gjennom en biomassemodell. Toktindeksen har gått litt opp og ned og denne variasjonen dempes når det kjøres gjennom den nye modellen. Resultatet viser en flat utvikling de siste fem årene. 

 

Lange nord for 62oN

ICES anbefaler i henhold til føre-var tilnærming en totalfangst på inntil 10 454 tonn for hvert av årene 2022 og 2023, ned 33 prosent fra forrige råd. Nedgangen skyldes en nedgang i biomasseindeksen (fangst per enhet innsats fra lineflåten) og bruken av en føre-var buffer på  minus 20 prosent.

 

Lange sør for 62oN

ICES anbefaler i henhold til føre-var tilnærming en totalfangst på inntil 15 092 tonn for hvert av årene 2022 og 2023, ned 18 prosent fra forrige råd. Det er en liten oppgang i biomasseindeksen (fangst per enhet innsats fra lineflåten), men bruken av en føre-var buffer på minus 20 prosent fører til nedgang i rådet.

 

Brosme nord for 62oN

ICES anbefaler i henhold til føre-var tilnærming en totalfangst på inntil 8 076 tonn for hvert av årene 2022 og 2023, ned 27 prosent fra forrige råd. Nedgangen skyldes en nedgang i biomasseindeksen (fangst per enhet innsats fra lineflåten) og bruken av en føre-var buffer på minus 20 prosent.

 

Brosme sør for 62oN

 ICES anbefaler i henhold til føre-var tilnærming en totalfangst på inntil 7 821 tonn for hvert av årene 2022 og 2023, ned ni prosent fra forrige råd. Det er en oppgang i biomasseindeksen (fangst per enhet innsats fra lineflåten), men bruken av en føre-var buffer på minus 20 prosent fører til nedgang i rådet.

 

Rådene finner dere her: Deep-sea species​