Regjeringa sitt forslag til nytt kvotesystem har vore debattert store delar av hausten, men er også tema på årsmøtet til Fiskebåt Sør.

- Forslaget om å innføre ein statleg kvotebeholdning har møtt massiv motstand frå ei samla næring, og kan ikkje opplevast på anna måte enn at det er ein måte å få inntekter til staten.

Det andre hovudtemaet på årsmøtet er havbasert vindkraft.

- Her har vi eit klart standpunkt. Vi kan ikkje godta at det blir etablert vindkraftverk i viktige gyte- og oppvekstområde for fisk, sa Østervold.

Les også; Havbasert vindkraft på Fiskebåt Sør-årsmøte