Så langt i år er det eksportert sjømat for 96,6 milliarder kroner. Det er en nedgang på en milliard kroner, eller en prosent, målt mot samme periode i fjor, skriver Sjømatrådet i sin novemberanalyse.

- Norsk sjømateksport merker nå virkelig effekten av en hotell- og restaurantsektor som mer eller mindre er nedstengt i Europa. I tillegg spises gjerne tradisjonsprodukter som klippfisk og tørrfisk i større middagsselskaper med venner og familie. Når slike samlingspunkter begrenses, går det ut over etterspørselen, sier direktør for markedsinnsikt og markedsadgang i Norges sjømatråd, Tom-Jørgen Gangsø.

 

Betydelig fall i etterspørselen

- Fjorårets november var svært sterk, og det må man også ta hensyn til, siden årets novembertall sammenlignes nettopp med den måneden. Samtidig hadde verdifallet vært større om ikke den norske kronen hadde vært så svak, sier Gangsø.

 

Makrell er lyspunktet

- Vi opplevde en nedgang over stort sett hele linjen i november. Det store lyspunktet er makrell, men vi ser også en vekst i eksporten av kongekrabbe. Sammen med sild er makrell et produkt som hovedsakelig selges i dagligvarehandelen, har lang holdbarhet og er billigere enn mange andre produkter. Under koronakrisen har det vært økt etterspørsel etter sild og makrell, og vi ser at eksportverdien for disse artene allerede har passert fjoråret, sier Tom-Jørgen Gangsø.

 

Nedgang for fersk torsk

Norge eksporterte 2 000 tonn fersk torsk, inklusivt filet, til en verdi av 94 millioner kroner i november. Verdien falt med 47 millioner kroner, eller 33 prosent, sammenlignet med november i fjor. Danmark, Sverige og Tyskland var de største markedene for fersk torsk fra Norge i november. – 

 

Lavere etterspørsel etter fryst torsk 

Norge eksporterte 6 800 tonn fryst torsk til en verdi av 276 millioner kroner i november. Verdien falt med 35 millioner kroner, eller 11 prosent, sammenlignet med november i fjor. Kina, Storbritannia og Litauen var de største markedene for fryst torsk fra Norge i november.

- Det er nedgang i volum og prisfall for fryst hel torsk som er årsaken til verdinedgangen. For fryste fileter er det fortsatt vekst, både i volum og pris. Dette kan ses i sammenheng med at flere markeder nå opplever en ny nedstengning, sier sjømatanalytiker Ingrid Kristine Pettersen i Norges sjømatråd. 

 

Vekst i Storbritannia

Storbritannia er et marked som opplevde vekst både for fryst hel torsk og fryst filet av torsk i november. 

- Det skyldes nok både et behov for å sikre fisk før årsskiftet og Brexit, men også et økt behov for fryste fileter fra dagligvarehandelen nå som landet har stengt ned igjen, sier Sjømatrådets sjømatutsending til Storbritannia, Hans Frode Kielland Asmyhr.

Hittil i år er det eksportert 65 100 tonn fryst torsk for 2,9 milliarder kroner. 

Volumet er uendret, mens verdien økte med 148 millioner kroner, eller fem prosent.

 

Her kan du lese hele markedsmeldingen fra Norges sjømatråd.