Russland har blitt forsinket ut på tokt og har kun dekket et lite område av russisk sone. Fiskebåt er sterkt kritisk til den manglende dekningen, og har spurt ICES om årets tokt er godt nok som grunnlag for kvoterådet. ICES innrømmer at dekningen ikke er fullstendig, men hevder ved å se på tidligere år at den fiskbare bestanden er dekket godt nok for å kunne gi råd. 

 

La til 20 prosent

For å støtte konklusjonen, gjennomførte de også en kvoteberegning der de la til 20 prosent på toktestimatet. Denne ekstraberegningen viste at det fremdeles var for stor sannsynlighet for at gytebestanden kommer under 200 000 tonn, og dermed ikke ville ha endret nullrådet. Russland er fremdeles ute på tokt, så vi vil få svar på om ICES har gjort rett i sine antagelser.

Toktet viser så langt også noen positive tegn, 2019 årsklassen er den sterkeste siden 2012 årsklassen. 

- Fiskebåt har bedt om at norske myndigheter tar opp loddeforvaltningen i den norsk-russiske fiskerikommisjonen som møtes denne uken, sier Gjert Dingsør, som er ressursforsker i Fiskebåt.

 

Ressursforsker i Fiskebåt, Gjert Dingsør. (Foto: Fiskebåt)

 

Bør samarbeide

Fiskebåt ønsker at gytetoktet skal brukes for å sette de endelige kvotene, og dette toktet bør gjennomføres i samarbeid med Russland. 

- Det tar tid å få på plass en ny forvaltningsplan og det er derfor viktig at Norge og Russland allerede nå starter samtalene om hvordan denne skal utformes, sier Dingsør.