Stortinget har vedtatt at fartøygruppene i kystfisket skal innrettes etter faktisk lengde. Dette er i tråd med regjeringens forslag i kvotemeldingen. I dagens system er det båtens hjemmelslengde som bestemmer hva slags gruppe den tilhører.

 

Ønske om forenkling

Notatet regjeringen nå sender på høring innebærer at et fartøy flyttes til de gruppene de etter lengde hører til. Har man en fiskebåt som er 12 meter, men fisker i gruppen under 11 meter, så flyttes man opp til gruppen 11 til 15 meter. Fiskekvotene vil følge båten, og være uforandret fra i dag. Endringen vil gjøre kvotesystemet mer oversiktlig.

Overgangen fra hjemmelslengde til faktisk lengde er grundig utredet, både av kvoteutvalget, i kvotemeldingen og i høringsnotatet.

Stortinget sluttet seg til regjeringens forslag i kvotemeldingen, men ønsket i tillegg en overgangsordning for fartøyeiere som ønsker å tilbakeføre fartøyet til opprinnelig gruppe. I høringen foreslås innretning på overgangsordningen.

 

Dette er hovedpunktene i høringen:

  • Det vil bli mulighet for en overgangsperiode frem til 2024 for de fartøyeiere som ønsker å tilbakeføre fartøyet til opprinnelig gruppe. De som ønsker å benytte overgangsordningen må søke om dette.
  • Fartøy som er over 11 meter, vil ha tilgang til strukturkvoteordningen. I praksis gjelder dette 290 fartøy.
  • Fartøy som er under 11 meter, vil fortsatt kunne bruke samfiskeordningen.
  • Samfiske foreslås i høringsnotatet å forbeholdes fartøy under 11 meter. Fartøy som er over 11 meter, må dermed skiftes ut til et under 11 meter for fortsatt å kunne bruke samfiskeordningen. Det bes likevel om høringsuttalelsenes vurdering av om også fartøy som er over 11 meter og benytter overgangsordningen, skal kunne inngå i et samfiskelag.

 

Her kan du lese høyringsdokumenta

 

Høringsfristen er 25. januar 2021.