Flere av de planlagt vindrkaftverkene kommer nemlig i konflikt med fiskeriinteresser. 

- Vi er ikke mot havbassert vindkraft, men ønsker å være med i dialogen før det legges til rette for nye vindkraftanlegg i havet. Flere steder kommer anleggene i konflikt med viktige gyte- og fiskeområder. Det bør vi prøve å unngå, sier Dahle.

Til årsmøtet kommer statssekretær, Liv Lønnum i Olje- og energidepartementet, Knut Erik Steen, Norwegian Energy Partners og skipper Pål Roaldsnes i Nordic Wildfish. Det blir også avholdt en paneldebatt om temaet (se fullstendig program for møtet under). 

I tillegg til vindkraft blir det også debatt om regjeringens forslag til nytt kvotesystem som nå er til behandling i Næringskomiteen på Stortinget.

I sommer la regjeringen fram sitt forslag til det som skal være et nytt og enklere kvotesystem for fiskeflåten. Behandlingen i Stortinget er nå i gang, og er ventet å avsluttes rundt påsketider.

Fiskebåt Vest er en regionforening i Fiskebåt – havfiskeflåtens organisasjon, som er en interesseorganisasjon for den havgående norske fiskeflåten. 

Media er velkommen til å følge årsmøtet som avholdes fredag 13. desember på Thon Hotel Fosnavåg

---------------------------------

DAGSORDEN

Kl. 10.30                     Åpning av minimessa

Kl. 11.00                     Lunsj

Kl. 12.00                     Sak 1   Godkjenning av innkalling til årsmøtet

                                   Sak 2   Åpning ved styreleder

            Sak 3   Konstituering

                        a Navneopprop

                                             b Forretningsorden

                                               c Valg av møtedirigenter

                                               d Redaksjonsnemnd

                                               e To personer til å undertegne protokollen

                                               f Valg- og lønnsnemnd 2020

Sak 4   Havvind og fiskeflåten

Innledere:       

Liv Lønnum, statssekretær Olje- og energidepartementet               

Knut Erik Steen, Norwegian Energy Partners

Pål Roaldsnes, skipper Nordic Wildfish 

Spørsmålsrunde v/ Odd Kristian Dahle, informasjonsleder Fiskebåt

Kl. 13.45 – 14.15        Messebesøk / kaffepause

Sak 5   Stortingsmelding 32 om et nytt kvotesystem – veien videre

            Innledere: 

            Steinar Reiten, stortingsrepresentant Næringskomiteen (Krf)

            Jan Ivar Maråk, ass. direktør Fiskebåt 

 Kl. 15.30 - 16.00         Messebesøk / kaffepause                                  

Sak 6   Styrets årsrapport 2019

Sak 7   Regnskap 2019                                   

Sak 8   Fastsetting av godtgjørelser og årskontingent for 2020

Sak 9   Valg

Kl. 16.30                     Møteslutt 

Kl. 19.30                     Aperitiff – Julebord