Forsikringsselskapet Havtrygd har opprettet et stipend som skal tildeles personer som ønsker å ta utdanning/etterutdanning, eller er under utdanning innen fiskeryrket.

- Vi håper at stipendet kan bidra til økt motivasjon for å utdanne seg til fisker.  Stipendene skal primært tildeles yngre personer som ønsker å satse på en arbeidsplass om bord på en fiskebåt. For søkere som går i den videregående skole vil de som går på VG2 bli foretrukket, opplyser Lena O. Hopland i Havtrygd.

Etablerte fiskere kan søke stipend til etterutdanning og kompetansegivende utdanning eller kurs.

Her er søknadsskjema for stipendet

Søknadsfrist er utvidet til 31.10.2020