Deretter vil vi arbeide kystnært nordover til Tromsø før kursen settes mot Svalbardsonen. Kysten av Finnmark/Troms vil også bli rensket før den resterende delen av toktet vies til eggakanten sørover mot Vestlandet. Prioritering av spesifikke opprenskingsområder vil bli endelig fastsatt på bakgrunn av den totale mengden av tapsmeldinger og informasjon om tapsområder. Årets tokt vil bli gjennomført med M/S «Vendla», som hadde tilsvarende oppdrag i 2017 og 2018, skriver direktoratet.

- Vi er takknemlig for mange lokale «ildsjeler» som bidrar svært aktivt for både koordinering av tapsinformasjon og for at flere skal melde sine tap eller kunnskap om områder med «gammelt bruk». Vi anmoder om at fiskarlagene bruker sitt regionale og lokale apparat til å oppfordre alle fiskere å melde fra, skriver direktoratet i pressemeldingen. 

Melding om tap, skal meldes fortløpende til Kystvaktsentralen (Tlf 07611).