Selv om fiskeflåten får unntak fra de nye reglene er det viktig å huske at innstrammingen kommer for å bremse en svært bekymringsfull utvikling. På denne bakgrunn oppfordrer Fiskebåt alle om å sørge for streng etterlevelse av karanteneregelverket, og at dette følges opp overfor hver enkelt ansatt som kommer fra utlandet. Vi må også være forberedt på at det raskt kan komme innskjerpinger i karantenereglene.
 
Ved innreise vil det måtte dokumenteres at den ansatte kommer inn under unntaket. De nye reglene trår i kraft ved midnatt, natt til fredag 29. januar.

Ta kontakt med administrasjonen i Fiskebåt ved spørsmål.