Møtet blir likevel elles tilnærma som normalt med årsmøtesaker og ein seminardel med fagleg innhald. Sjølve møtet vil bruke den digitale plattformen Zoom. Alle som melder seg på vil få tilsendt informasjon om korleis ein loggar på og brukar denne tenesta.

Programmet er ikkje klart enno, men det fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen er invitert til å innleie om arbeidet med oppfølginiga av kvotemeldinga. I tillegg vil det bli andre aktuelle saker.

Dato for møtet er onsdag 25. november frå kl. 0900. Dei to andre regionlaga har førebels ikkje tatt stilling til møteform for årsmøta sine. Informasjon om det vil bli gitt så snart det er fatta ei avgjerd.