Stortinget vedtok i statsbudsjettet for 2020 at det skulle innføres en ny beregningsmodell for hvordan CO2-avgift for fiskeflåten skal beregnes. Men fortsatt er det mye som ikke er på plass og avklart rundt hvordan dette skal administreres.

Fiskebåt har støttet omleggingen, men får nå flere henvendelser fra fiskebåtredere som reiser spørsmål rundt ordningen. 

- En avklaring har blant annet betydning for deres mulighet for å fiske på arter med marginal lønnsomhet. En fortsatt uavklart situasjon har dessuten negativ likviditetseffekt, noe som er svært uheldig i dagens situasjon, står det i brevet som er rettet til Nærings- og fiskeridepartmentet.

 

Her kan du lese hele brevet.

 

Les også;

- Vi skal kompensere for auka CO2-avgift

-CO2-kompensasjon bør ikke være midlertidig

Foreslår full CO2-avgift – men også kompensasjon