Fiskebåt ønsker primært ikke å avholde sitt årsmøte og 75-årsjubileum digitalt, og velger derfor å utsette årsmøtet til smittesituasjonen er mer avklart.

- Forhåpentligvis kan vi avholde et ordinært årsmøte på forsommeren eller til høsten i 2021. Inntil da får vi glede oss over at fiskeflåten til nå er kommet seg bra gjennom covid-19, og at vi så langt har vært forskånet for covid-19 smitte om bord i flåten, sier Berfjord.

 

Fiskebåt vil komme tilbake med nye møtedatoer så snart det foreligger en avklaring.

 

Digitale regionale årsmøter

Alle de tre regionale årsmøtene i Fiskebåt (Fiskebåt Nord, Fiskebåt Sør og Fiskebåt Vest) som skal avvkikles i løpet av inneværende høst, vil bli gjennomført som digitale årsmøter.