Fishing for Litter startet først i 2016 men har siden oppstarten sørget for at totalt 734 tonn avfall er fjernet fra havet og brakt til lands. Salt.nu styrer ordningen på vegne av Miljødepartementet og de siste årene har et samarbeid med Nofir og andre aktører sørget for at store deler av det som blir brakt i land også er gått til gjenvinning, en ekstra bonus for alle involverte.

 

Se video om Fishing For Litter

 

Økt bevilgning

Med 11 mottaksstasjoner , opp fra 9 i foregående år, er det flere muligheter for fartøy å være med på ordningen. Antall fartøyer tilknyttet ordningen er nå 101, en økning på 16 fartøyer fra året før. Mottaksstasjonen er spredt fra Båtsfjord i nord til Hvaler i sør, det to nye er på Myre i Vesterplen og Havøysund i Finnmark,  og det er gratis for fartøyene å være med i ordningen. Miljødirektoratets bevilgning for 2020 har vært på 2,4 millioner kroner.

- Miljødirektoratet forvalter en tilskuddsordning for tiltak mot marin forsøpling. De siste årene har det blitt bevilget 70 mill over statsbudsjettet til denne tilskuddsordningen, hvor om lag 2,4 mill kroner er øremerket til å administrere ordningen Fishing for litter. Dette er en ordning hvor fiskere kan levere inn oppfisket avfall gratis ved havnemottakene. I 2021 har SALT fått 2,7 mill kr til å administrere Fishing for Litter, sier seksjonsleder i Miljødirektoratet Kristine Mordal Hessen. 

 

Solid oppslutning

I 2020 var mottaket i Ålesund mest brukt med hele 98 300 tonn avfall brakt i land. Tromsø endte på andreplass med 59 580 tonn.

Salt.nu er fornøyd med utviklingen, selv om korona-epidemien har gjort dette året litt spesielt, også for gjenvinning. Dette sier prosjektleder for Salt i Fishing for Litter-ordningen, Hilde Rødås Johnsen.

- SALT er svært fornøyd med at ordningen har hatt solid oppslutning i næringen også i 2020, og er glade for at vi har kunnet øke både antall mottak og fartøy. Vi opplever at det er stor interesse for ordningen, og at flere aktører og havner tar kontakt med spørsmål om hvordan de kan bidra. Mange ønsker seg også flere mottak, sier Johnsen

Johnsen mener 2020 har vært et spesielt år på mange måter. At Fishing for Litter har kunnet gjennomføre tilnærmet som normalt i denne situasjonen, med åpne mottak i hele 2020 var ikke gitt. De retter en stor takk til dyktige samarbeidspartnere i havnene som har bidratt til å holde hjulene i gang og til  Nofir og avfallsselskapene som har stilt opp. At næringen i den situasjonen som har vært i så stor grad har prioritert Fishing for Litter både på hav og landsiden, viser at bransjen er opptatt av å bidra til et rent havmiljø.

Antall deltakerfartøy og leveranser gikk opp i 2020, mens det ble en svak nedgang i kvantum sammenlignet med året før. 208 tonn innsamlet avfall er imidlertid et solid resultat som deltakerfartøyene kan være stolte av, sier Johnsen

Ifølge rapporten har Fishing for Litter følgende hovedmål for ordningen:

1. Bidra til å fjerne marint søppel fra havet
2. Øke fiskernes bevissthet i forhold til egne bidrag av søppel til miljøet
3. Legge til rette for å overvåke regionale trender innen marint søppel
4. Undersøke mulighetene for å gjenvinne de ressursene som tas opp av havet i form av marint avfall

Det som har vært gledelig de siste årene er at mer av avfallet kan gjenvinnes. Hele 55 tonn ble sendt til gjenvinning i 2020. I rapporten har Salt.nu også gjort et dypdykk ned i hva som kommer i land. Dermed kan de analysere avfallet for å få et bedre bilde av hva som flyter rundt i havet.

 

Les hele rapporten her, samt mer om mulighetene til å være med i ordningen: