Det er avsatt 15,6 prosent til de nasjonene som ikke er del av avtalen, noe som er i tråd med tidligere års avsetning. Adgangen i hverandres økonomiske soner blir som i år, medmindre det blir en hard Brexit.

 

Island, Russland og Grønland står fortsatt utenfor avtalen.

Les også;

Ber MSC revurdere suspensjon av makrell-sertifikat

- Stopp kvoterådet for makrall for 2019

- ICES bør tenke nytt