Regjeringens kvotemelding la i utgangspunktet opp til å videreføre dagens strukturkvoteordninger, men det ble også foreslått noen forenklinger som følges opp gjennom dagens vedtak. 

Det dreier seg om oppheving av kondemneringskravet, og om innføring av en felles avkortingssats på 10 prosent ved all strukturering. Innføringen av en felles avkortingssats på 10 prosent innebærer at det ikke lenger skal gjelde geografiske eller gruppespesifikke avkortinger i strukturkvoteordningene, skriver Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding.

Forskriftsendringene trer i kraft i dag (fredag 27. november). Ifølge departementet legges det opp til at søknader om strukturering som er innlevert, men ikke ferdigbehandlet, før denne forskriften trer i kraft, skal behandles i medhold av det regelverket som er gunstigst for søker. 

Søknader om strukturering som innleveres senere skal behandles etter nytt regelverk selv om det ville ha vært gunstigere for søker å bli behandlet etter tidligere regelverk, skriver departementet. Det blir vist til at de aktuelle endringene ble presentert av regjeringen allerede 21. juni 2019 da kvotemeldingen ble lagt fram.