Her er informasjon om de nye retningslinjene fra regjeringen.

 

Oppheving av innreisetiltakene

Innreisetiltakene skal gradvis oppheves. Den første fasen trer i kraft lørdag 25. september klokka 16.00 og innebærer følgende: 
 
Innreise

 • Innreiserestriksjonene, altså begrensningene på hvem som får lov til å komme inn i Norge, oppheves for EØS/Schengen og lilla land. Det innebærer at EØS-borgere, personer fra andre land som er bosatt i EØS-området og personer som bor i Storbritannia og Sveits, kan komme inn til Norge. Innreiserestriksjonene oppheves også for personer som bor i lilla land, altså land utenfor EØS/Schengen som FHI mener at kan ha noe mildere tiltak. 

 • Innreise vil foreløpig være tillatt over de 35 godkjente grenseovergangene for de som ikke har særskilte unntak. Stengte grenseoverganger vil åpnes igjen når grensekommunen har et testtilbud klart, og det er laget god informasjon til de reisende.
   
 • Politiet vil prioritere grensekontroll av reisende fra områder med høyt smittetrykk. Kontrollen av reisende fra områder med lavt smittetrykk nedprioriteres, men det vil bli gjennomført stikkprøvekontroller. 

Karantene og testing

 • Innreisekarantene fjernes for reisende fra oransje områder. Innreisekarantene gjelder etter dette kun for reisende fra røde, mørkerøde, lilla og grå land (øvrige tredjeland).
   
 • Innreisekarantene fjernes for barn under 18 år. Plikten til test på grensen opprettholdes for barn som kommer fra et område med karanteneplikt. I tillegg anbefales test etter tre døgn.
   
 • Voksne reisende fra karantenepliktige områder kan avslutte innreisekarantene ved negativ PCR-test tatt tidligst tre døgn etter ankomst. Plikten til PCR-test sju dager etter ankomst, fjernes.
   
 • Karantenehotell fjernes som krav, men opprettholdes som et tilbud for dem som ikke har et annet egnet karantenested. De som allerede er på karantenehotell når de nye reglene innføres, kan fullføre karantenen sin der hvis de ønsker.
   
 • Krav om gjennomført koronatest før ankomst til Norge fjernes.
   
 • Krav om test ved grensepassering/ankomst avvikles for reisende fra grønne og oransje land/områder.Testkravet beholdes for reisende som kommer fra områder med karanteneplikt.
   
 • Alle fullvaksinerte med gyldig dokumentasjon slipper karantene og testing.

 

Ny landvurdering

Det gjøres en rekke endringer i landvurderingen, fra og med lørdag klokka 16.00. 
 
Følgende land fortsetter å være grønne og har ikke krav om innreisekarantene:
Polen, Tsjekkia og Ungarn.
 
Krav om innreisekarantene oppheves for følgende oransje land (samme krav for grønne og oransje land): Frankrike (endret fra rød), Italia, Island (endret fra rød), Luxembourg, Malta, Monaco (endret fra rød), Nederland (endret fra rød), Portugal (endret fra rød), San Marino, Slovakia og Vatikanstaten.
 
Følgende land fortsetter å være røde eller mørkerøde, eller endres fra rød til mørkerød, og har krav om innreisekarantene (samme krav for røde og mørkerøde land):
Rød: Andorra, Belgia, Bulgaria, Estland, Hellas, Irland, Kypros, Kroatia, Latvia, Liechtenstein, Spania, Sveits, Tyskland, Romania og Østerrike.
Mørkerød: Litauen (endret fra rød), Slovenia og Storbritannia.
 
Færøyene forblir oransje, og får opphevet kravet om innreisekarantene. 
 
For status på andre land og regioner vises det til opplistingen i pressemeldingen fra regjeringen.