Avtalen om kameraovervaking er inngått mellom EU-landa og EU kommiskjonen som ein del av kvoteavtalen for Nordsjøen, Skagerrak og Kattegat.

Det går fram av ei pressemelding frå Miljø- og Fødevareministeriet i Danmark.

Bakgrunnen for tiltaket er at styresmaktene vil ha betre kontroll både med storleiken på fisken som blir fanga og registrering av bifangst.

 

Her kan du lese meir; 
 

Sak frå Danmarks radio; Første land i Europa: Danmark indfører kameraovervågning af fiskeri

 

Pressemelding frå Miljø- og Fødevareministeriet