Det er blitt gjennomført et loddetokt i perioden 12. sept  - 21. okt som har resultert i et foreløpig nullkvoteråd på lodde i 2019/2020. Det vil bli gjennomført et nytt loddetokt i janaur/februar 2020.

Les mer om anbefalingen her