Snøkrabbebestanden i Barentshavet fortsetter å øke, noe som gir grunnlag for en økning i kvoterådet for 2023. Kvoterådet for neste år er på 7790 tonn. I 2022 var kvoten på 6725 tonn, skriver Havforskningsinstituttet på sin nettside.

Havforskningsinstituttet gjennomfører årlige tokt for å kartlegge utbredelsen av snøkrabbe på norsk sokkel. Bestanden er størst i områdene rundt Sentralbanken, i midten av Barentshavet, hvor det kommersielle fisket på norsk sokkel også foregår.

Forskerne forventer at snøkrabben vil fortsette å spre seg, og at bestanden vil øke både vestover og nordover.