Fiskeflåten er avhengige av forutsigbare og langsiktige rammevilkår, ikke minst at ressursfordelingen og strukturpolitikken ligger fast. Fiskebåt har derfor hatt en grundig gjennomgang av høringen i organisasjonen, der de tre regionlagene blant annet har hatt medlemsmøter der saken har vært diskutert.

Nå har styret i Fiskebåt landet en høringsuttalelse som tar for seg de spørsmålene som Nærings- og fiskeridepartementet har etterspurt i høringen som de sendte ut 6. juli i år. 

 

Høringen er delt inn i fire høringsnotat som behandler følgende tema: 

  • Rammebetingelser for den minste kystfiskeflåten
  • Gruppeinndeling i kystfiskeflåten og relevante størrelsesbegrensninger
  • Fordeling av strukturgevinst fra utløpt tidsbegrensning i strukturkvoteordningen
  • Kvotefordeling for nordøstarktisk torsk og nvg-sild

 

Her kan du lese Fiskebåt sitt høringssvar, der de fire elementene er behandlet.

Regjeringen planlegger å legge fram kvotemeldingen for stortinget før jul, og en kan deretter vente at den blir behandlet i løpet av våren. 

 

Her kan du lese høringsdokumentene fra departementet.

 

Les også;

Sentrale fiskeripolitiske spørsmål på høring.