Hva skal til for å få oppnå et ansvarlig og miljøriktig fiske med reketrål?

Forskere fra UiT, SINTEF Ocean, Møreforskning og Havforskningsinstituttet vil presentere resultater fra nesten fire år med utprøving av teknikker for å forbedre vilkårene for å drive rekefisket på en optimal måte.

Les mer om prosjektet her

Mange av forsøkene har vist hva som kan bli effektene av å bruke tilleggs-anordninger/alternative løsninger i kombinasjon med dagens tillatte seleksjonssystem som i hovedsak består av en skillerist med maksimalt 19 mm spileavstand og maskevidde i sekken på minimum 35 mm.

Foreløpig program finnes her. Meld deg på allerede i dag!