Arrangører

 • Plastfritt Hav
 • Norges sjømatråd
 • Fiskebåt
 • Sjømatbedriftene
 • Norsk Industri
 • Fiskarlaget 
 • Sildelaget 
 • Pelagisk forening 
 • Sjømat Norge
 • Råfisklaget
 • Sett Sjøbein
 • FHF

Følg arrangementet på Facebook!