Foreløpig saksliste: 

Sak 1 Regulering av snøkrabbefisket 2022
Innleder Fiskebåt 

Sak 2 Kvotegrunnlaget for 2022 
Innleder Ann Merete Hjelset, Havforskningsinstituttet 

Sak 3 Kvoteavregning – vanntrekk
Innleder Charles Aas, Norges Råfisklag 

Sak 4 Markedet for snøkrabbe
Innleder Synne Gulbrandsen, Norges Råfisklag 

Sak 5 MSC-sertifisering av snøkrabbefisket
Innleder Josefine Voraa, Norges Sjømatråd 

Sak 6 Begrensninger i deltakelsen i fisket – status 
Innleder Fiskebåt