Rammebetingelser for den minste kystfiskeflåten

  1. Gruppeinndeling i kystfiskeflåten og relevante størrelsesbegrensninger
  2. Fordeling av strukturgevinst fra utløpt tidsbegrensning i strukturkvoteordningen
  3. Kvotefordeling for nordøstarktisk torsk og NVG-sild

Saksnotatene finnes på linken under:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/horing-knyttet-til-arbeidet-med-ny-kvotemelding/id2922294/

Styreleder mener det er viktig at medlemmene får anledning til å diskutere viktige rammebetingelser for flåten og inviterer derfor til medlemsmøte. Audun og Jonny vil også delta på møtet.

Medlemsmøtet starter med lunsj på Skirri kl. 1100 før møtet starter ca. kl. 1200 på møterommet i 2. etasje i Kystens hus. 

 

NB! Det vil ikke være mulig å delta på nett.