Norge står midt i en stor, strategisk satsning på hav. Vår evne til å balansere bevaring og bruk, basert på kunnskap og helhetstenking, har vært og er selve bærebjelken for vår velferdsutvikling knyttet til havet. Basert på lokale perspektiver fra Sunnmøre ønsker Senter for hav og Arktis å løfte utfordringer og muligheter for framtidig verdiskapning langs kysten på den nasjonale agendaen.  

Norge har stolte tradisjoner som fiskerinasjon, og vi lever fortsatt godt av “sølvrushet”. Fordums sjarkromantikk erstattes av industrielt fiske, og vi eksporterer fisk som aldri før. Men havet er i endring, og det er også næringen. Hva gjør klimaendringene med fiskebestandene vi har vært avhengige av i århundrer? Hvordan kan tradisjonelt fiske sameksistere med nye næringer som for eksempel havbruk? Og hvordan skal fiskerinæringen tilpasse seg lavutslippssamfunnet?

Med denne debatten ønsker vi å sette søkelyset på dagens og framtidens fiskerinæring, og hvordan vi kan lykkes med å skape mer aktivitet som samtidig er bærekraftig. Kunnskapsrike innledninger vil danne rammen for en framtidsrettet paneldebatt mellom de som er spesielt berørt av denne utviklingen. Vi ønsker å skape en uformell atmosfære og håper at debatten kan engasjere bredt.

Følgende innledere gir oss sine refleksjoner (10 min. hver):

  • Fra sjarkromantikk til helautomatikk: Fiskerinæringen anno 2019 | Otto Gregussen, generalsekretær, Norges Fiskarlag (bekreftet)
  • Fiskeriforvaltning og sameksistens med andre havnæringer | Liv Holmefjord, direktør, Fiskeridirektoratet (bekreftet)
  • Hvorfor velge fiskeryrket? | Leif Arne Ytterland, fisker (bekreftet)

Etter innleggene varmer vi opp med spørsmål fra publikum, før paneldebatten sparkes i gang. Vi spør: 

Spriker synspunktene på hva framtida bringer – eller finnes det en kjerne av felles oppfatning? Er vi skodd for å møte utviklingen? Hva er utfordringene og mulighetene? Kan bedrifter sette nye standarder for bærekraftig næringsutvikling? Kan ulike havnæringer lære samarbeide og lære av hverandre? Kan storpolitikk og lokalt næringsliv komme nærmere hverandre? 

Det blir debatt med følgende paneldeltakere:

  • Svein Ove Haugland, adm. direktør, Norges Råfisklag (bekreftet)
  • Robert Eriksson, adm. direktør, Sjømatbedriftene (bekreftet)
  • Lisa Leinebø Pinheiro, salgssjef i PHL Seagold
  • Odd Helge Gangstad, leder for fiskeripolitisk utvalg i Møre og Romsdal Senterparti og tidligere fisker (bekreftet)

Moderator: Per Anders Todal, forfatter av Havlandet og journalist i Dag og Tid.