Programmet for dagen er som følger:

Kl. 12.00 Åpning ved styreleder Janne Grethe Strand Aasnæs 

Kl. 12.15 Høring om sentrale tema for ny kvotemelding 

Kl. 13.15 Kaffepause

Kl. 13.30 – 14.00 Veien videre for NOx-fondet – Dgl. Leder Tommy Johnsen

Kl. 14.00 Markedsoppdatering hvitfisk v/ Anders Ervik, daglig leder, Molja 

Kl. 14.30 Markedsoppdatering pelagisk – med særlig vekt på sildemarkedene v/ Geir Robin Hoddevik, senior sales manager, Global Sales 

 

Fra kl. 19.30 samme dag arrangeres det medlemsfest på Fiskerimuseet i Ålesund (Moloveien 10). Her vil det bli servert god mat og underholdning.