Agenda

 

Kl. 11.00 – 11.10              Åpning ved styreleder Paul Harald Leinebø

Kl. 11.10 – 12.15              Regjeringens oppfølgning av Stortingets behandling av Kvotemeldingen 

                                           v/fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

Kl. 12.15 – 13.15              Lunsj

Kl. 13.15 – 13.45              Fiskebåts strategi i forhold til Kvotemeldingen

                                            v/ adm. direktør i Fiskebåt Audun Maråk

Kl. 13.45 – 14.00              Kaffepause

Kl. 14.00 – 15.00              Aktuelle saker
                                          - Klimautfordringer for fiskeflåten
                                          - Internasjonale kvoteavtaler
                                            v/ ass. direktør i Fiskebåt Jan Ivar Maråk

Kl. 15.00                            Avslutning