Fiskebåt Vest avholder en fiskerikonferanse fredag 30. august. Møtet avholdes på Scandic Parken Hotell i Ålesund. 

Program

Kl. 12.30                     Lunsj

Kl. 13.30                    Åpning ved styreleder Paul Harald Leinebø

Kl. 13.40                    De viktigste forslagene i Meld. St. 32 (2018-2019)
Jan Ivar Maråk, ass. direktør i Fiskebåt

Kl. 14.45 – 15.00       Pause

Kl. 15.00                    Arbeidet med kvotemeldingen og prosessen videre

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik

Kl. 15.45                     Paneldebatt

Kl. 17.00                     Avslutning

                                  

Temaet for årets møte er stortingsmeldingen ”Et kvotesystem for økt verdiskapning” som ble fremlagt den 21. juni d.å. I meldingen foreslås det endringer av kvotesystemet som vil få stor betydning for alle aktører i flåteleddet. Konferansen vil bli en arena for å belyse konsekvensene av forslagene og få innspill fra medlemmene. Signalene som kommer på møtet vil bli viktige når styret i Fiskebåt Vest skal gi sine innspill til hovedstyret om hvordan Fiskebåt bør følge opp stortingsmeldingen videre. Vi håper derfor at flest mulig tar seg tid til å delta denne dagen.

Meldingen er omfangsrik og forslagene som fremmes er til dels komplekse. For å få en best mulig gjennomgang legges det opp til innledninger både fra administrasjonen i Fiskebåt og  fiskeriminister Nesvik, og med god til til spørsmål og diskusjon. Avslutningsvis avholdes en paneldebatt. Hvem som deltar her er ikke endelig avklart, men det legges opp til deltakelse både fra regjeringen, Stortinget og næringen.

                                 

Tradisjonen tro inviteres det til festmiddag for medlemmer og spesielt inviterte på kvelden. I år avholdes festen på Fjellstua. Det settes det en deltakeravgift på kr. 400,- pr person for deltakelse på middagen, som faktureres i etterkant.

Det vil være tilbud om busstransport opp og ned til Fjellstua. Bussen går fra Dronning Sonjas plass kl. 19.00, og returnerer fra Fjellstua kl. 01.00.

Påmelding skjer elektronisk innen 26. august 2019.