Program

Kl. 11.00 – 12.00 Lunsj i hotellets restaurant

 

Kl. 12.00 – 12.10 Åpning ved styreleder Paul Harald Leinebø

 

Kl. 12.10 – 13.45 Stortingsvalg 2021 – partienes fiskeripolitikk

Høyre v/ Odd Emil Ingebrigtsen

Kristelig Folkeparti v/ Steinar Reiten

Fremskrittspartiet v/ Frank Sve

Venstre v/ Pål Farstad

Arbeiderpartiet v/ Per Vidar Kjølmoen

Senterpartiet v/ Geir Inge Lien

Sosialistisk Venstreparti – navn uavklart.

 

Kl. 13.45 – 14.00 Kaffepause

 

Kl. 14.00 – 14.15 Fiskebåts forventninger til fremtidig fiskeripolitikk

v/ Audun Maråk

 

Kl. 14.15 – 15.00 Fiskeripolitisk debatt

Moderator: Odd Kristian Dahle