PROGRAM

08.00 – 08.45: Registrering

 

DEL 1: MILJØVENNLIG OG EFFEKTIV FISKEFLÅTE:

 

09.00-09.20:

1. KLIMAVEIKART FOR NORSK FISKEFLÅTE

Assisterende direktør Jan Ivar Maråk, Fiskebåt

 

09.20-09.40:

2. BATTERIDRIFT FOR MILJØVENNLIG FISKERI

Forsker Torstein Bø, Marinteknisk senter/SINTEF Ocean

 

09.40-10.00:

3. HYDROGEN: FRAMTID FOR FISKEFLÅTEN?

Forskningsleder Anders Valland, SINTEF OCEAN

 

10.00-10.15:

Kaffe

 

10.15-10.35:

4. BIG DATA FOR EFFEKTIVISERING AV FISKERI

Forsker, PhD Karl-Johan Reite, SINTEF Ocean

10.35-10.55:

 

5. SMARTFISH: NESTE GENERASJONS FISKERITEKNOLOGI

           Sjefsforsker, PhD Bent Herrmann, SINTEF Ocean (Danmark)

 

11.00 – 12.00

LUNCH

 

DEL 2: FOREDLING OG VERDISKAPING

 

12.00-12.20:

6LEGGER FØRSTEHANDSOMSETNINGEN TIL RETTE FOR FOREDLING I NORGE?

Senior forsker Dr. scient. Geir Sogn Grundvåg, Nofima

 

12.20-12.40:

7. FRAMTID FOR NORSK FOREDLINGSINDUSTRI?

Adm. dir. Audun Maråk, Fiskebåt

 

12.40-13.00:

8. VILKÅR FOR FOREDLING OG VERDISKAPING I NORGE?

Direktør Sverre Johansen, Sjømat Norge

 

13.00-13.15:

Kaffe

 

13.15-13.35:

9. KAN NY TEKNOLOGI ØKE FOREDLINGSGRADEN I NORG

Sales manager Kjell Arthur Lind Olsen, BAADER Norge.

 

13.35-13.55

10. SIRKULÆR ØKONOMI FOR ØKT VERDISKAPING?

Gruppeleder, PhD Ana Carvajal, SINTEF Ocean

 

13.55-14.15:

11.  OPPSUMMERING

Forskningssjef PhD Hanne Digre, SINTEF Ocean