Råfisklagets årsmøte i mai utsatt!

Norges Råfisklags årsmøte som skulle gjennomføres i Tromsø 12. og 13. mai 2020 utsettes på ubestemt tid på grunn av den pågående covid-19 (korona) epidemien som vi nå nasjonalt og internasjonalt står oppe i.

Det avklares i disse dager hvordan årsmøtet kan gjennomføres i tid, form og innhold innenfor de frister og alternativer som myndighetene tillater. Mulige alternativer kan være et mini-årsmøte eller en elektronisk gjennomføring. 

 

Norges Råfisklag, 18. mars 2020

Thor E. Kalsaas

Informasjonsleder