Her er programmet for de to årsmøtedagene;

 

Tirsdag 11. februar

 

Kl. 09.00                     Musikalsk åpning

                                   

Sak 1   Godkjenning av innkalling og navneopprop

                                   

Sak 2   Tale ved styreleder Jonny Berfjord

                                   

Sak 3   Forretningsorden

                                   

Sak 4   Valg av varaordfører og nemnder m.m.

 

Kl. 10.00                     Sak 5   Regjeringens nærings- og fiskeripolitikk

                                                Innleder: Fiskeri- og sjømatminister Geir-Inge Sivertsen (H)

                                   

Kl. 11.45 – 12.45        Lunsj

 

Kl. 12.45                       Sak 6   Etablerte og nye næringer i havrommet – behov for arealplan?

                                                        Innleder: Statssekretær Odd Emil Ingebrigtsen (H), Olje- og energidepartementet

                                         Sak 7   Fiskerinæringen i et bærekraftsperspektiv 

                                               Innledere:       Thina Saltvedt, Nordea

                                                                       Øyvind Endresen, DNV GL

                                                                       Ulf Winter, Sintef Ocean

                                                                       Marius Holm, Zero

                                                                       Audun Maråk, Fiskebåt

                                                                       Geir Ove Ystmark, Sjømat Norge

Kl. 16.00                     Møteslutt dag 1 

 

Kl. 19.30                     Aperitiff

Kl. 20.00                     Festmiddag med kulturelle innslag

 

Onsdag 12. februar

 

Kl. 10.00                     Sak 8   Miljøsertifisering – status og fremtidige utfordringer

                                               Innleder: Tor Bjørklund Larsen, Norges Fiskarlag

 

Kl. 11.00                     Sak 9   Årsmøtesaker

  1. Årsrapport 2019
  2. Regnskap 2019
  3. Avgifter til Fiskebåt 2020
  4. Reise- og diettgodtgjørelse 2020
  5. Styrets godtgjørelse for 2020

 

Sak 10 Valg av tillitspersoner for 2020

 

Kl. 12.00                     Sak 11 Avslutning