Her følgjer dagsorden for møtet;

 

DAGSORDEN

Kl. 09.00         Åpning av messeområdet

 

Kl. 10.00         Sak 1   Godkjenning av innkalling til årsmøtet

 

                        Sak 2   Åpning ved styreleder 

 

Sak 3   Konstituering: a Navneopprop

b Forretningsorden

                                                           c Valg av møtedirigenter

                                                           d Redaksjonsnemnd

                                                           e To personer til å undertegne protokollen

                                                           f Valg- og lønnsnemnd 2023

 

Kl.10.45          Sak 4   Havvind

En del av klimaløsningen?

Innledere;        Elisabeth Sæther, statssekretær Olje- og energidepartementet

Åslaug Marie Haga, dagleg leder NORWEA

Jan Emblemsvåg, professor NTNU

                                    

Kl. 11.45         Messebesøk / kaffepause

 

Kl. 12.15         Kunnskapsstatus for påvirkning på fiskeri og bestander

Innleder;         Anne Christine Palm, forsker Havforskingsinstituttet

 

Hvor store areal vil regjeringens havvindssatsing kreve?

Innledere;        Ole Anders Nøst, CSO Oceanbox

Finn Gunnar Nielsen, dir. Bergen Offshore Wind Centre

            

Fiskebåts engasjement inn mot havvindssatsingen – oppsummering/diskusjon

Innleder;         Hanna Bauge, rådgiver Fiskebåt

 

Kl. 13.45         Lunsj/messebesøk

 

Kl. 14.30         Sak 5   Styrets årsrapport 2022

 

                        Sak 6   Regnskap 2022

 

                        Sak 7   Vedtektsendringer

 

                        Sak 8   Godtgjørelser og kontingenter for 2023

 

                        Sak 9   Valg

 

Kl. 15.00         Messebesøk/Kaffe       

 

Kl. 15.15         Sak 10 Organisasjonssak (kun for medlemmer)

Innleder;         Jonny Berfjord, styreleder i Fiskebåt

 

Kl. 16.45         Møteslutt